Gargamel försöker hitta smurfarnas diamantförråd. ...

Fyra avsnitt med smurfarna, alla talar svenska! ...

Fyra avsnitt med från tv-serien med Smurfarna. ...

Gammelsmurfen blir förälskad, detta och tre andra avsnitt. ...

Fyra avsnitt med de blåa hjältarna - Smurfarna ...

Den blå månen och tre andra avsnitt med Smurfarna ...

Fyra spännande äventyr med smurfarna ...

Fyra spännande avsnitt med Smurfarna, alla tallar svenska. ...