Lego Hero Factory – Rise Of The Rookies

Hero Factorys ledare Stormer, proffsen Bulk och Stringer och gröngölingarna Furno, Breez och Surge lär behöva använda alla sina förm ågor och vara både sluga och modiga för att besegra en utstött, fördärvad Hero som hotar med att förstöra Herofabriken och sprida tillintetgörelse i hela galaxen. En actionrustad originalfilm från skaparna av BIONICLE®!